DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności  Zawartość deklaracji dostępności Wstęp Deklaracji Gminne Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie http://gck-cieszkow.cba.pl/ Daty publikacji i

Skip to content