ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2019


GALERIA ZDJĘĆ:

« z 15 »

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2017


GALERIA ZDJĘĆ:

« z 12 »

Obchody Święta Niepodległości w gminie Cieszków rozpoczęły się od apelu pamięci przy Obelisku. Do apelu stanęły młodzież i delegacje miejscowego społeczeństwa: drużyna harcerska i zuchowa, uczniowie, władze samorządowe – wójt, radni, pracownicy Urzędu Gminy, strażacy OSP, chórzyści „Don Bosco” i „Viatori”, radny powiatu, przedstawiciele instytucji oświatowo-kulturalnych i społecznych, Banku Spółdzielczego, partii PSL, Klubu Seniora, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej. Złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów, zapalono znicze poświęcone przez ks. proboszcza Piotra Strykowskiego, który wspólną modlitwą uczcił pamięć poległych. O godz. 11:3o w kościele Chrystusa Króla odprawiono Mszę św. za Ojczyznę, którą poprzedził program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Cieszkowie. Motywem przewodnim programu były słowa Napoleona „Gloria victis” (chwała zwyciężonym).

Treść programu objęła lata 1795-1918 będące dramatycznym okresem w dziejach Polski.. Była to bardzo dobra lekcja ojczystej historii, opowieść o narodzie, który „nie rzucił ziemi”. Do kart historii Polaków nawiązał także sprawujący Eucharystię ks. proboszcz Piotr Strykowski. „Ojczyzna to ziemia, rodzina, potrzeba braterstwa, dobra i troski o dobro wspólne w duchu zgody i jedności” powiedział na wstępie. W słowie Bożym nawiązał do dziejowego heroizmu Polaków, do patriotycznej postawy ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki, który ofiarą własnego życia uczył jak zło dobrem zwyciężać. Na zakończenie mszy ojczyźnianej odśpiewano hymny „Boże coś Polskę” oraz harcerski „W opiece swej nas miej”.

Po południu w świetlicy wiejskiej w Guzowicach odbyła się wieczornica przygotowana przez zespół Viatori z Pakosławska. Dyrektor GCK Halina Niedbała serdecznie przywitała wykonawczynie, przybyłych do świetlicy mieszkańców Guzowic i okolicznych wsi oraz gości w osobach: Marioli Krawiec – pracownicy UG, Bogdana Mujty – sołtysa Cieszkowa, Magdaleny Pawlickiej – dyrektora BS, Władysława Szydełko – sekretarza UG, Marii Szymczak – sołtysa Gór, Marka Warkocza – radnego powiatu, Urszuli Wysogląd – prezesa Klubu Seniora, radnych gminy Cieszków. „Jedną drogą dziś wszyscy idziemy i niech ona nas wiedzie ku doskonalszej wolności, której miarą powinny być słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna” – powiedziała na wstępie prowadząca program Róża K. Oryginalnym pomysłem był strój śpiewaczek: w mundurach wojskowych różnych formacji i „po cywilnemu” jako symbol tych, którzy ramię w ramię walczyli przez szereg minionych lat o wolność Ojczyzny. Pieśni i piosenki znane i mniej znane przeplatały się z żywym słowem narratorki Róży K. Na zakończenie za recytatorski i wokalny profesjonalizm wykonawczynie zostały nagrodzone gromkimi brawami, gratulacjami i bukietami róż.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2016


GALERIA ZDJĘĆ:

« z 6 »

Obchody Święta Niepodległości w gminie Cieszków rozpoczęty się od warty honorowej harcerzy i zuchów z III Cieszkowskiego Środowiskowego Szczepu Drużyn Harcerskich „Sokół” przy Obelisku. O godz. 11:oo odbył się uroczysty apel, który uświetniły poczty sztandarowe miejscowych szkół i OSP. Dla uczczenia pamięci tych, którzy walczyli za wolną Polskę delegacje gminnych szkół, Urzędu i Rady Gminy, GOPS, GCK, BS, Klubu Seniora, chóru „Don Bosco” Zespołu Viatori, PSL, OSP w Pakosławsku, Guzowicach i Cieszkowie, Przedszkola złożyły wiązanki biało-czerwonych kwiatów. Zwieńczeniem apelu było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie wszyscy udali się do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pakosławsku, gdzie ksiądz Krzysztof Tomczak proboszcz i jednocześnie dziekan dekanatu milickiego odprawił uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny, którą śpiewem uświetnił miejscowy zespół Viatori. Wspólna modlitwa poprzedzona była półgodzinnym programem patriotycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły podstawowej w Pakosławsku. W krótkich monologach przypomniano historię Polski: trzy rozbiory, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, I wojnę światową oraz radosny dzień 11 listopada 1918 r.

Wieczorem o godz. 17:oo w świetlicy wiejskiej w Słabocinie odbyła się wieczornica, a przyświecało jej motto: „Z pieśnią i piosenką przez historię” Publiczność wysłuchała patriotycznych pieśni w wykonaniu zespołu Viatori, a zaśpiewano m.in.: „Ojczyzna ma”, „Bracia do bitwy”, „W krwawym polu”, „Deszcz jesienny deszcz”, „Serce w Plecaku”, „Legiony”, „Przybyli ułani”, „O mój rozmarynie”, „Jak długo w sercach naszych”. Po występie chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy oddali swe życie za wolną i niepodległą Polskę. Wójt Ignacy Miecznikowski i przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Załężny podziękowali kwiatami zespołowi Viatori, sołtysowi Słabocina i dyrektor GCK. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2015


GALERIA ZDJĘĆ:

« z 12 »

W środę od rana harcerze i zuchy pełnili wartę honorową przy Obelisku Poległych na skwerze przy ul. Sikorskiego. O godz. 11:oo uroczysty apel z udziałem delegacji – władz gminy, radnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, instytucji publicznych, lokalnych stowarzyszeń, organizacji ZHP i zuchów. Złożono kwiaty i zapalono znicze, a ksiądz proboszcz Leonard Wilczyński modlił się za poległych i poświęcił ten skrawek cieszkowskiej ziemi.

O 11:3o w kościele Chrystusa Króla odprawiono mszę świętą za Ojczyznę, którą poprzedził program słowno-wokalno- muzyczny przygotowany przez młodzież z Publicznego Gimnzjum w Cieszkowie. Zabrzmiał hymn państwowy, słowo mówione przeplatało się ze śpiewanym obejmując swą treścią historię Polski od rozbiorów do odzyskania niepodległości w 1918 r. Mszę za Ojczyznę odprawił ksiądz Władysław Biczysko, który w homilii mówił, że dziś naród polski wymaga dogłębnej odnowy, prawdziwego patriotyzmu, bohaterstwa w pracy dla ojczyzny i szacunku dla własnej tożsamości. Słowa homilii zmuszały do refleksji, czym dla nas jest Ojczyzna i jacy jesteśmy wobec niej. Nabożeństwo zakończyło się odśpiewaniem hymnu 'Boże coś Polskę”, a harcerze wykonali swą pieśń „Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece Swej nas miej…”

O godz. 17:oo w sali Gminnego Centrum Kultury wystąpił zespół wokalny Viatori z Pakosławska z programem patriotycznym obrazującym dzieje naszej Ojczyzny. „Opowiem ci…” o niewoli zaborczej, powstaniu kościuszkowskim, zrywie listopadowym, styczniowym, o dzieciach Wrześni, o I wojnie światowej i lwowskich orlętach, frontowych zmaganiach polskich żołnierzy. Opowieść ujmowała motyw przewodni: „Żeby Polska …”, kończąc się śpiewanym stwierdzeniem: „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. Na wieczornicy obecni byli Z. Załężny – przew. Rady Gminy, M. Warkocz- przew. Rady Powiatu, H. Niedbała – dyrektor GCK, radni, sołtysi, delegacje chóru „Don Bosco”, Klubu Seniora, G. Krajewska – prezeska PSL, A. Błaszczyńska – kierownik GOPS. Wielki aplauz widowni, gratulacje i wiązanki kwiatów dla wykonawców zakończyły wieczornicę.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2014


GALERIA ZDJĘĆ:

« z 8 »

96 rocznicę odzyskania niepodległości uczczono w gminie Cieszków uroczystymi obchodami. O godz. 11:00 harcerze ustawili wartę honorową przy Obelisku Poległych, gdzie delegacje samorządowców, pracowników kultury i oświaty, instytucji użyteczności publicznej, wicestarosta, młodzież, druhowie OSP złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Proboszcz Leonard Wilczyński pomodlił się za ofiary wojen, okupacji i poświęcił znicze oraz wiązanki kwiatów. O godz. 11:3o w kościele Chrystusa Króla program patriotyczny przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Cieszkowie. Wydarzenia historyczne ilustrowane żywym słowem, multimadialnie i wokalnie stały się przejrzystą i zrozumiałą lekcją historii trafiającą do serc i umysłów zgromadzonych w świątyni. Młodzi wykonawcy zakończyli swój występ wymowną puentą „Pamięć w nas wiecznie trwa”.

Mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz Władysław Biczysko. Nabożeństwo rozpoczęte „Czarna Madonną” i ” Nie rzucim”, „Chryste świątyń Twych” miało niezwykle uroczysty charakter podkreślony bielą i czerwienią kwiatów na ołtarzu. W homilii kapłan odpowiedział na pytania – skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy, żyjąc w czasach wyjątkowo trudnych dla wyznawców wiary Chrystusowej i szarych zwyczajnych Polaków. O wolność wiary, patriotyzm należy walczyć każdego dnia, troszczyć się o dobro wspólne nie zaś osobiste jedynie czy partyjne. Wychowanie młodego pokolenia w duchu prawdziwej moralności to obowiązek każdego Polaka nie tylko rodziców czy szkoły.

Po południu w nowej świetlicy wiejskiej w Ujeździe chór Viatori z Pakosławska przedstawił bogaty program artystyczny. Zaprezentowano szereg pieśni i piosenek patriotycznych nawiązujących do wydarzeń historycznych zilustrowanych żywym słowem, poezją i prozą m.in. „Listem powstańca”, „Elegią o chłopcu polskim”, „Miłością do ojczyzny”, „Legionistą”. Niezwykłym pomysłem programu był Apel Poległych prowadzony przez Rozalię Kindrat:

  • „Bohaterowie zrywów wolnościowych”
  • Naczelniku, Józefie Piłsudski
  • obrońcy Ojczyzny
  • harcerze Szarych Szeregów
  • bohaterska ludność cywilna
  • oficerowie zamordowani w Katyniu
  • ofiary łagrów Sybiru i obozów koncentracyjnych
  • mieszkańcy Ziemi Cieszkowskiej
  • Polacy walczący na frontach obu wojen
  • żołnierze, którzy oddali życie za niepodległą ojczyznę

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2013


GALERIA ZDJĘĆ:

« z 16 »

W Cieszkowie, Pakosławsku i Dziadkowie – w tych trzech miejscowościach odbyły się w gminie Cieszków główne uroczystości 95-tej rocznicy odzyskania niepodległości. W Cieszkowie o 10:45 stanęła warta honorowa harcerzy przy obelisku, a przybyłe delegacje samorządowców, wicestarosty, pracowników oświaty i kultury, instytucji i stowarzyszeń, strażaków OSP i młodzieży złożyły kwiaty. Ksiądz proboszcz parafii Pakosławsko Krzysztof Tomczak poświęcił kwiaty i znicze modląc się za poległych. W Pakosławsku w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa została odprawiona msza święta za Ojczyznę. przez księdza proboszcza Krzysztofa Tomczaka Mszę poprzedził program patriotyczny przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej w Pakosławsku. Wykonawcy przedstawili fragmenty 123 lat zniewolenia narodowego Ojczyzny. Piękne poetyckie strofy przeplatały się z prozą i pieśniami: Rota, Legiony, Jeszcze Polska nie umarła. Znakiem odzyskanej niepodległości stały się opadłe okowy i powrót korony z orłem. W homilii kapłan nawiązał do pojęć: Bóg – Honor – Ojczyzna. Spełnił się sen o niepodległości, dlatego okażmy jej szacunek, by Ojczyzna stała się naszym prawdziwym domem. By Ojczyzna nie pustoszała, a każdy znalazł w niej godne dla siebie miejsce, a matki – Polki z ufnością patrzyły w przyszłość swych dzieci. Ksiądz zakończył homilię słowami modlitwy księdza Piotra Skargi za Ojczyznę – Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie swe… Mszę świętą skończyło odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”.

Po południu w świetlicy wiejskiej w Dziadkowie odbyła się wieczornica z okazji Świeta Niepodległości , w którym wystąpili: dziecięco-młodzieżowa grupa Dziadkowian z żywym słowem i wokalem oraz chór „Viatori”z Pakosławska z patriotycznym repertuarem. W programie chóru było żywe słowo, pieśni i piosenki nawiązujące do tradycji niepodległościowych: hymn polski, „Biały Krzyż”, „Jeszcze jeden mazur”, „Bracia do bitwy”, „Wojenko, wojenko”, „Boże coś nas stworzył Polakami” i inne. Chórzystów żywym słowem wspomagali chłopcy i dziewczęta z Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie. Wieczornicę zakończył Apel Poległych.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2012


GALERIA ZDJĘĆ:

« z 8 »

Spotkaniem przy obelisku rozpoczęły się odchody Święta Niepodległości 11 listopada 2012 r. w gminie Cieszków. Wartę honorową pełnili harcerze z miejscowych szkół. Przybyły poczty sztandarowe, a wiązanki biało-czerwonych kwiatów złożyli: wójt Ignacy Miecznikowski, przewodniczący rady Zdzisław Załężny, radni, dyrektorzy miejscowych szkół i placówek kultualno-oświatowych, banku, GOPS, TPZC, OSP, harcerze, młodzież szkolna. Pochyliły się sztandary i zabrzmiał hymn państwowy. Przybył również proboszcz Leonard Wilczyński aby pomodlić się w intencji poległych za wolność Ojczyzny oraz poświęcić płonące znicze i składane kwiaty. O godz. 11:3o w Kościele Chrystusa Króla mszę świętą w intencji Ojczyzny i tych, którzy oddali za nią własne życie celebrował ksiądz proboszcz Leonard Wilczyński i ksiądz Marek Poniewierski.

Mszę poprzedził program patriotyczny przygotowany przez Publiczne Gimnazjum w Cieszkowie, który był odpowiedzią na pytanie: czym jest wolność i jak należy ją cenić, gdy tak często w naszych dziejach była : „mierzona krzyżami”. Dziękując i gratulując młodym wykonawcą ksiądz proboszcz w homilii mówił o obowiązku zagospodarowania wywalczonej wolności, o wychowaniu młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i tolerancji. Popołudniu w świetlicy wiejskiej w Górach mieszkańcy wsi wspólnie z chórem „Don Bosco” i Gminnym Centrum Kultury zorganizowali wieczornicę upamiętniającą listopadowe święto. Wspólnie śpiewana rota rozpoczęła program, w którym żywe słowo w wykonaniu pięciu dziewcząt z Gminnego Centrum (S. Elias, I. Mikołajczyk, D. Nowacka, I. Plucińska, J. Witko) przeplatało się z pieśniami patriotycznymi wykonywanymi przez chór.

Skip to content