BIBLIOTEKI


Gminna Biblioteka Publiczna w Cieszkowie Sprawdź Kiedy Czynne
Filia Biblioteczna w Trzebicku Środa: 15:00 – 18:00
Filia Biblioteczna w Guzowicach Czwartek: 16:00 – 19:00

Przy Gminnym Centrum Kultury działa Gminna Biblioteka Publiczna wraz z punktami filialnymi w Trzebicku i Guzowicach. Mieszkańcy gminy i nie tylko, mogą korzystać z bogatych księgozbiorów, które:

– w Cieszkowie liczą ponad 12.000 woluminów,
– w Trzebicku 5.500 woluminów,
– w Guzowicach 4.500 woluminów,

co łącznie daje dość pokaźny księgozbiór liczący ponad 22.000 woluminów, który jest na bieżąco uzupełniany nowościami. Z księgozbiorów korzystają czytelnicy należący do różnych grup pod względem wykształcenia i wieku. Od szeregu lat największą grupę czytelników stanowią dzieci i młodzież.

Biblioteka oferuje im kolorowe, pięknie wydane książki, lektury i literaturę popularnonaukową. Młodzież starsza chętnie korzysta z lektur, opracowań, podręczników do szkół wyższych. Pozostałym czytelnikom oferujemy duży wybór literatury pięknej, powieści sensacyjnych, obyczajowych, przyrodniczych i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Na miejscu w czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego: słowników, encyklopedii, poradników, atlasów, informatorów i czasopism. Zgromadzony księgozbiór stanowi wartość nie tylko materialną, ale przede wszystkim duchową, mającą na celu zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy. Organizowane przez bibliotekę imprezy, szczególnie konkursy, spotkania autorskie i wieczory literackie, wystawy, nie tylko zwiększają liczbę czytelników, ale także wpływają na ich aktywność. Rozwijają zainteresowania literaturą oraz rozbudzają potrzebę aktywności kulturalnej. Taka działalność przyczynia się do wzrostu aktywnego czytelnictwa. Tworzona jest komputerowa baza danych o zbiorach, w specjalnie zakupionym do tego celu programie komputerowym BIBLOS. Jest to proces bardzo żmudny i długotrwały. Aby książka znalazła się w komputerowym katalogu należy wprowadzić jej dane, takie jak między innymi: autora, tytuł, numer inwentarzowy, sygnaturę, cenę, słowo kluczowe itp. Należy podkreślić, że wdrażanie komputeryzacji biblioteki odbywa się bez zakłóceń w dostępie do usług bibliotecznych.

Zapraszamy do Naszych Bibliotek! 🙂

Skip to content