HISTORIA


Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie zostało powołane na podstawie uchwały Rady Gminy Cieszków nr XXI/145/2001 z dnia 01.08.2001 r. Powstało z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury (powołanego uchwałą Rady Narodowej z dnia 31.08.1978 r.), Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Świetlic Wiejskich.

Głównym zadaniem Gminnego Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy Cieszków. Polega ona na organizowaniu szeregu imprez kulturalnych (zgodnie z kalendarzem imprez) w centrum, bibliotece i ich filiach oraz świetlicach wiejskich, a także wielu imprez plenerowych. Dla dzieci i młodzieży oferujemy możliwość korzystania z kół zainteresowań takich jak: kółko plastyczne, taneczne, zajęcia artystyczne gdzie można rozwijać swoje zainteresowania. Przy centrum istnieje i działa ognisko muzyczne, gdzie można uczyć się gry na pianinie, gitarze i akordeonie. Starsi mieszkańcy gminy mają przy Gminnym Centrum Klub Seniora, który prowadzi bardzo aktywną działalność, korzystając ze wsparcia wszystkich przychylnych tej działalności stron. Organizują wspólne spotkania, potańcówki i wycieczki zacieśniając wzajemne więzi. W celu uzyskania dodatkowych środków na działalność kulturalną wynajmujemy odpłatnie salę wraz z zapleczem kuchennym na różne imprezy okolicznościowe typy – komunie, rocznice, wesela itp.


Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie informuje, że otrzymało dofinansowanie do wniosku złożonego do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury 120.000 zł w 2014 r. na „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej gminy Cieszków – Nowy Folwark”. Po dołożeniu wkładu własnego w wysokości 21.170 zł. za kwotę 141.170 zł wykonano następujące prace:

 • wymiana pokrycia dachowego
 • wymiana rynien i rur spustowych
 • remont komina
 • roboty elektryczne
 • wydzielenie pomieszczenia na wc
 • wymiana drewnianych podłóg na płytki
 • wymiana drzwi
 • malowanie pomieszczeń
 • zakup pianina
 • zakup komputera z oprzyrządowaniem
 • zakup ksera
 • zakup stołów
 • zakup krzeseł
 • wykonanie schodów na poddasze

Po remoncie ze świetlicy korzystać będą wszyscy mieszkańcy, dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Cel jaki sobie postawiono został zrealizowany. Remont wykonała firma Roboty Ogólnobudowlane Radosław Mikołajczyk z Cieszkowa.


GALERIA ZDJĘĆ – REMONT ŚWIETLICY NOWY FOLWARK:

« z 27 »

W roku 2011 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego” nazwa zadania: „Remont świetlic wiejskich gminy Cieszków” otrzymaliśmy 70.000 zł dodając do tego swoje 30.000 zł, wykonaliśmy za te pieniądze następujące prace:

W ramach modernizacji świetlicy wiejskiej w Jankowej, gmina Cieszków wykonano – wymianę pokrycia dachowego, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę podłóg na płytki, wymianę drzwi, remont komina i malowanie pomieszczeń (wg. przetargu). Natomiast prace dodatkowe w Jankowej polegały na wykuciu drzwi, zakupie drzwi oraz położeniu płytek w pomieszczeniu wc oraz kuchni.


GALERIA ZDJĘĆ – REMONT ŚWIETLICY JANKOWA:

« z 23 »

W świetlicy wiejskiej w Brzezinie wykonano wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę rynien i rur spustowych. Wszystkie prace wykonała wyłoniona w wyniku przetargu firma z Pleszewa DHUR XL Arkadiusz Dąbrowski.


GALERIA ZDJĘĆ – REMONT ŚWIETLICY BRZEZINA:

« z 12 »

W roku 2010 rozpoczęto ze środków unijnych kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Guzowicach. Wartość prac opiewa na kwotę 826.016 zł. W ramach remontu zostały wykonane następujące prace:

Wymiana pokryć dachowych w całym obiekcie, dobudowanie do sali widowiskowej pomieszczeń szatni i wc, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowanie kuchni wraz z zapleczem, wymiana podłóg, malowanie wszystkich pomieszczeń, wykonanie elewacji z ociepleniem, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz ułożenie kostki brukowej, wyposażenie w meble świetlicowe oraz naczynia kuchenne.


GALERIA ZDJĘĆ – REMONT ŚWIETLICY GUZOWICE:

« z 28 »

GALERIA ZDJĘĆ – GUZOWICE PO REMONCIE:

« z 54 »

W roku 2010 z własnych środków został przeprowadzony końcowy etap remontu świetlicy wiejskiej w Pakosławsku polegający na:

Wymianie podłogi w sali widowiskowej wraz z remontem sceny, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie wszystkich pomieszczeń, wykonanie elewacji budynku, doposażenie w nowe krzesła i stoły oraz meble, wyposażenie kuchni (naczynia, sztućce, garnki itp.)


W roku 2009 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego” otrzymaliśmy 100.000 zł i dodając do tego część środków własnych, z pieniędzy tych wykonano następujące prace w świetlicy wiejskiej w Rakłowicach:

Remont pokrycia dachowego, wymiana rur i rynien dachowych, wymiana okien i drzwi, ułożenie płytek podłogowych w miejsce zniszczonych podłóg, wydzielono pomieszczenia na kuchnię i wc, doprowadzono wodę, zamontowano instalację wod-kan i co. Budynek świetlicy został ocieplony, wykonano instalację elektryczną, konserwację sufitu, przed budynkiem ułożono kostkę brukową, pomalowano wszystkie pomieszczenia oraz elewację.


W roku 2008 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drugim naborze z Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego” otrzymaliśmy 100.000 zł i dodając do tego część środków własnych, z pieniędzy tych wykonano następujące prace:

Dokończono remont świetlicy wiejskiej w Trzebicku w trakcie, którego wykonano wymianę instalacji elektrycznej, starych zniszczonych podłóg na płytki, założono nowe ogrzewanie i całość pomalowano. Wykonano całościowy remont świetlicy wiejskiej w Jaworze, w której wykonano nowe pokrycie dachowe z dachówki. Dokonano wymiany okien i drzwi, doprowadzono wodę, założono kanalizację i wymieniono instalację elektryczną. Położono płytki podłogowe w miejsce starych zniszczonych podłóg, założono płytki ścienne, a całość pomalowano. W świetlicy wiejskiej w Pakosławsku wykonano wymianę okien, na części pomieszczeń ułożono płytki podłogowe i pomalowano.


W roku 2008 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego” otrzymaliśmy w naborze pierwszym 30.000 zł, które zostały przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w Trzebicku. Gminne Centrum Kultury z własnych środków dołożyło 17.000 zł i za te pieniądze wykonano:

Remont dachu, gdzie w miejsce dotychczasowego pokrycia z dachówki założono nową blacho-dachówkę, dokonano wymiany kilku krokwi, łat i założono nowe rynny i rury spustowe, remont kominów, wymianę okien na okna z PCV oraz wymianę podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, wzmocniono fundamenty budynków.


W roku 2006 przeprowadzono kapitalny remont budynku Gminnego Centrum Kultury, częściowo sfinansowany ze środków Ministra Kultury i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego, oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004 – 2006”:

Wykonano nowy dach z blacho-dachówki, nowy ocieplony strop w sali widowiskowej, wymieniono wszystkie okna i część drzwi. Założono nową instalację c.o. i elektryczną. Zmodernizowano kuchnię, zaplecze kuchenne i WC ( w całości założono nowe płytki podłogowe i ścienne). Całość łącznie z elewacją została pomalowana. Otrzymaliśmy dodatkowe wyposażenie kuchni, sali komputerowej i do plastyki oraz biura. Na licznych imprezach będziemy korzystać z nowego nagłośnienia.

Skip to content