>> Infrastruktura domów kultury – MKiDN – 2020

Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie informuje, że otrzymało dofinansowanie do wniosku złożonego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura domów kultury – 65.000 zł w 2020 r. Nazwa zadania: „Modernizacja i doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie”. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z

>> Infrastruktura domów kultury – MKiDN – 2019

Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie informuje, że otrzymało dofinansowanie do wniosku złożonego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura domów kultury – 230.000 zł w 2019 r. Nazwa zadania: „Modernizacja i doposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Gminnej w Cieszkowie”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji

>> NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020 Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie informuje, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymało dofinansowanie w kwocie 1500 zł. Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

>> KÓŁKO TANECZNE ZNÓW DZIAŁA

Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie informuje, że od tego tygodnia zostają wznowione zajęcia z Kółka Tanecznego. Będą się one odbywały w środy od godziny 14:40. Odpłatność 10 zł. Serdecznie Zapraszamy! 🙂