„HERODIADA”


Przegląd Zespołów Kolędniczych, Obrzędowych i Jasełkowych po raz pierwszy odbyła się w Centrum Kultury w Cieszkowie w roku 1981. Popularne widowisko przedstawione przez aktorów wywodzi się z religijnych misteriów średniowiecznych o Narodzeniu Pańskim. Jedną z bardziej popularnych form sztuki teatralnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, które do dziś można spotkać na polskiej wsi, jest zwyczaj chodzenia z HERODEM w okresie Świąt Bożego Narodzenia, od Świętego Szczepana do Trzech Króli. „HERODY” było to widowisko ściśle związane z wsią, ogromnie popularne i lubiane przez dzieci, które biegały za aktorami po wsi. Celem zachowania tego zwyczaju, w nieco zmienionej formie, Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie organizuje „HERODIADĘ”, zapraszając do udziału zespoły z innych gmin, a także województw. Odbywa się ona zawsze w dwie kolejne niedziele stycznia.

Obecna „HERODIADA” to trzy konkursy:

  • Przegląd Zespołów Kolędniczych, Obrzędowych i Jasełkowych
  • Konkurs „Kolędy i Pastorałki”
  • Konkurs „Na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”

 

Skip to content