Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie zostało powołane na podstawie uchwały Rady Gminy Cieszków nr XXI/145/2001 z dnia 01.08.2001r. Powstało z połączenia Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie zostało powołane na podstawie uchwały Rady Gminy Cieszków nr XXI/145/2001 z dnia 01.08.2001r. Powstało z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury (powołanego uchwałą Rady Narodowej z dnia 31.08.1978r.), Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Świetlic Wiejskich. Głównym zadaniem Gminnego Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy Cieszków. Polega ona organizowaniu szeregu imprez kulturalnych (zgodnie z kalendarzem imprez) w centrum, bibliotece i ich filiach oraz świetlicach wiejskich, a także wielu imprez plenerowych. Dla dzieci i młodzieży oferujemy możliwość korzystania z kół zainteresowań takich jak: kółko teatralne, plastyczne, wokalne, taneczne, komputerowe, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania. Przy centrum istnieje i działa ognisko muzyczne, gdzie można uczyć się gry na pianinie, gitarze i akordeonie. Od jesieni 2003r. działa kawiarenka internetowa, gdzie wszyscy mogą w sieci łączyć się z całym światem. Istnieje również Gminne Centrum Informacji dla bezrobotnych, gdzie osoba bezrobotna może za darmo skorzystać z internetu dla poszukiwania pracy. Napisać i wydrukować dokumenty niezbędne do szukania i uzyskania pracy, skorzystać z fachowych porad pomagających i informujących, jak i gdzie szukać pracy oraz jakie dokumenty w tym celu są dziś niezbędne. Starsi mieszkańcy gminy mają przy Gminnym Centrum Klub Seniora, który prowadzi bardzo aktywną działalność, korzystając ze wsparcia wszystkich przychylnych tej działalności stron. Organizują wspólne spotkania, potańcówki i wycieczki zacieśniając wzajemne więzi. W celu uzyskania dodatkowych środków na działalność kulturalną wynajmujemy odpłatnie salę wraz z zapleczem kuchennym na różne imprezy okolicznościowe typy – komunie, rocznice, wesela itp.


W roku 2006 przeprowadzono kapitalny remont budynku Gminnego Centrum Kultury, częściowo finansowany ze środków Ministra Kultury i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego, oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”:

Wykonano nowy dach z blacho-dachówki, nowy ocieplony strop w sali widowiskowej, wymieniono wszystkie okna i część drzwi. Założono nową instalację c.o. i elektryczną. Zmodernizowano kuchnię, zaplecze kuchenne i WC ( w całości założono nowe płytki podłogowe i ścienne). Całość łącznie z elewacją została pomalowana. Otrzymaliśmy dodatkowe wyposażenie kuchni, sali komputerowej i do plastyki oraz biura. Na licznych imprezach będziemy korzystać z nowego nagłośnienia.


W roku 2008r. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego”:

Otrzymaliśmy w naborze pierwszym 30.000,- złotych, które zostały przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w Trzebicku. Gminne Centrum Kultury z własnych środków dołożyło 17.000,- i za te pieniądze wykonano: remont dachu, gdzie w miejsce dotychczasowego pokrycia z dachówki założono nową blacho-dachówkę, dokonano wymiany kilku krokwi, łat i założono nowe rynny i rury spustowe, remont kominów, wymianę okien na okna z PCV oraz wymianę podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, wzmocnienie fundamentów budynków.


W roku 2008 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drugim naborze z Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego” otrzymaliśmy 100.000,- złotych i dodając do tego część środków własnych, z pieniędzy tych wykonano następujące prace:

Dokończono remont świetlicy wiejskiej w Trzebicku w trakcie, którego wykonano wymianę instalacji elektrycznej, starych zniszczonych podłóg na płytki, założone nowe ogrzewanie i całość pomalowano. Wykonano całościowy remont świetlicy wiejskiej w Jaworze, w której wykonano nowe pokrycie dachowe z dachówki. Dokonano wymiany okien i drzwi, doprowadzono wodę, założono kanalizację i wymieniono instalację elektryczną. Położono płytki podłogowe w miejsce starych zniszczonych podłóg, założono płytki ścienne, a całość pomalowano. W świetlicy wiejskiej w Pakosławsku wykonano wymianę okien, na części pomieszczeń ułożono płytki podłogowe i pomalowano.


W roku 2009 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego” otrzymaliśmy 100.000,- złotych i dodając do tego część środków własnych, z pieniędzy tych wykonano następujące prace w świetlicy wiejskiej w Rakłowicach:

Remont pokrycia dachowego, wymiana rur i rynien dachowych, wymiana okien i drzwi, ułożenie płytek podłogowych w miejsce zniszczonych podłóg, wydzielono pomieszczenia na kuchnię i wc, doprowadzono wodę zamontowano instalację wod-kan i co. budynek świetlicy został ocieplony, wykonano instalację elektryczną, konserwację sufitu, przed budynkiem ułożono kostkę brukową, pomalowano wszystkie pomieszczenia oraz elewację


W roku 2010r. z własnych środków został przeprowadzony końcowy etap remontu świetlicy wiejskiej w Pakosławsku polegający na:

Wymianie podłogi w sali widowiskowej wraz z remontem sceny, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie wszystkich pomieszczeń, wykonanie elewacji budynku, doposażenie w nowe krzesła i stoły oraz meble, wyposażenie kuchni (naczynia, sztućce, garnki itp.)


W roku 2010 rozpoczęto ze środków unijnych kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Guzowicach. Wartość prac opiewana kwotę 826016 złotych. W ramach w/w remontu zostaną wykonane prace:

Wymiana pokryć dachowych w całym obiekcie, dobudowanie do sali widowiskowej pomieszczeń szatni i wc, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowanie kuchni wraz z zapleczem, wymiana podłóg, malowanie wszystkich pomieszczeń, wykonanie elewacji z ociepleniem, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz ułożenie kostki brukowej, wyposażenie w meble świetlicowe oraz naczynia kuchenne.


W roku 2011 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego” nazwa zadania: „Remont świetlic wiejskich gminy Cieszków” otrzymaliśmy 70.000,- złotych dodając do tego swoje 30.000,- złotych wykonaliśmy za te pieniądze następujące prace:

W ramach modernizacji świetlicy wiejskiej w Jankowej gmina Cieszków wykonano – wymianę pokrycia dachowego, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę podłóg na płytki, wymianę drzwi, remont komina i malowanie pomieszczeń (wg przetargu). Natomiast prace dodatkowe w Jankowej polegały na wykuciu drzwi, zakupie drzwi oraz położeniu płytek w pomieszczeniu wc oraz kuchni. W świetlicy wiejskiej w Brzezinie wykonano wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę rynien i rur spustowych. Wszystkie prace wykonała wyłoniona w wyniku przetargu firma z Pleszewa DHUR XL Arkadiusz Dąbrowski.


DOTACJA z MKiDN w 2014r.

Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie informuje, że otrzymało dofinansowanie dla wniosku złożonego do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury 120.000,- złotych w 2014r. na „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej gminy Cieszków – Nowy Folwark”

Skip to content