KÓŁKO PLASTYCZNE


Zapraszamy dzieci na zajęcia Kółka Plastycznego

w każdy czwartek od 15:00 – 16:30


Sztuka jest dla każdego dziecka środkiem wyrazu, a plastyka jest działalnością twórczą i dynamiczną. Dzieci tworząc działają spontanicznie niezależnie od wiedzy i doświadczeń jakie posiadają. Zapewniając dzieciom warunki do stałego tworzenia wpływamy pozytywnie na cały ich rozwój. Aktywność plastyczna wyzwala u dzieci potrzebę: działania, tworzenia, zabawy, afirmacji własnego „ja”, znaczenia i wartości. Tworząc, dziecko przekazuje własne przeżycia, doświadczenia, uczucia oraz wiedzę w formie właściwej tylko dla niego. Rysowanie, malowanie jest aktywnością najbardziej dla naszych dzieci dostępną i możliwą do realizacji.

Kółko plastyczne działa w naszym Centrum już od kilku lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali przystosowanej do tego typu zajęć. Uczestnikami zajęć są dzieci ze szkoły podstawowej i młodsze. Głównymi celami naszego koła plastycznego są:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
  • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji różnymi środkami wyrazu plastycznego
  • uwrażliwienie na piękno otaczającego świata oraz sztuki.

Do podstawowych zadań należy uwrażliwienie na różne zjawiska wizualne, jak światło, barwę, kształt, proporcje, kompozycję, a z drugiej strony kształcenie zdolności emocjonalnego przeżywania różnych wartości plastycznych, eksperymentowanie z materiałem i narzędziem oraz swobodne wyrażanie przeżyć i własnych doświadczeń. Każde dziecko tworzy prace o innym charakterze, o zróżnicowanej treści, formie i sposobie wykonania, dlatego szczególnie ważne jest, aby stosować jak najwięcej różnorodnych technik plastycznych. Wystawy prac dzieci na terenie Centrum są źródłem ogromnej satysfakcji, które pozwalają dzieciom zaistnieć, motywować do dalszego działania, co tak bardzo ważne jest w nabywaniu samodzielności i dla ich zaistnienia w społeczeństwie. W kółku uczestniczy od 15 do 20 dzieci. Zajęcia prowadzą: Renata Michalak i Marta Mądrecka.

Skip to content